โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่