โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
วีดีโอโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง (อ่าน 35) 27 ก.ย. 61
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง (อ่าน 39) 27 ก.ย. 61
VTR ประเทินโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง (อ่าน 31) 27 ก.ย. 61