โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
1403/31 ถ.ราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปันสุธา ย้อยนวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1